Nâng ngực có nguy hiểm không bằng phẫu thuật nội soi?

Nâng ngực có nguy hiểm không bằng phẫu thuật nội soi?

Nâng ngực có nguy hiểm không bằng phẫu thuật nội soi?