Mắt lé là gì

mắt lé là gì? là một tật về mắt vừa tác động đến thị lực vừa tác động đến thẩm mỹ